Ledenportaal - mijn RRV-site

 
headerfoto-algemeen2-bew

Faciliteiten

Sleutel

Wil je roeien of een ergometer gebruiken op een moment dat er weinig of geen andere roeiers zijn? Dan kun je een sleutel aanvragen bij de barcommissie (eissimmocrab.[antispam].@roosendaalserv.nl). De sleutel geeft toegang tot het RRV-terrein, de botenloods, het paviljoen en de ergometerruimte.

Let op: ook op momenten dat er weinig of geen andere roeiers zijn, schrijf je de boot waarin je gaat roeien of de ergometer af in het afschrijfboek.

De boten(loods)

Het materiaal om mee te roeien is kostbaar en dit betekent dat we daar zorgvuldig mee om gaan. Bij twijfel vraag je daarom aan een instructeur hoe je precies het materiaal moet tillen en een boot in het water moet leggen.

Boten naar buiten en binnen brengen:

 • Zorg dat de riemen al bij het vlot liggen voordat je de boot naar buiten brengt. Kom je terug, dan haal je eerst de boot uit het water voordat je de riemen schoonmaakt en opruimt.

 • We dragen de riemen met de bladen naar voren en maximaal twee tegelijk, zodat we daarover controle houden.

 • Zorg bij het dragen van een boot dat je met genoeg mensen bent en geen andere boten of obstakels raakt.

 • Wanneer je de boot moet kantelen, zorg dan dat de metalen riggers de grond níet raken.

 • Bij terugkomst maak je een boot van binnen (ook de slidings) en buiten schoon en doe je tennisballen op de dollen voordat je de boot terug legt in het rek. De tennisballen voorkomen beschadiging van andere boten in de rekken bij erin of eruit halen.

 • De riemen hang je terug op de plek waar ze volgens de bordjes horen, met de bolle kant van het blad naar voren.

 • Een los stuurzitje, roer en/of bankje hebben hun vaste plek naast de toegangsdeur.

 • Naast de werkplaats vind je zwemvesten, zitkussens en dekens voor de stuur. Plaats alles na gebruik op de juiste plaats terug. 

 • Heb je schade gemaakt of heb je schade aan de boot of riemen ontdekt? Geef dit door via een schademelding. Je vindt dit formulier onder de knop Schade melden op de homepage van het ledenportaal.

 • Zorg dat de loods is afgesloten als je als laatste weggaat. Ook als tijdens het roeien niemand op de vereniging aanwezig is, zorg je ervoor dat loods en paviljoen afgesloten zijn.

In de instructieperiode krijg je een theorieboek waarin onder andere alle onderdelen van de boot en toebehoren en ook specifieke roeitermen worden behandeld. Het is handig wanneer je snel deze begrippen eigen maakt.

In de loods vind je achterin de werkplaats van de vereniging. Deze werkplaats is op slot en alleen toegankelijk voor leden van de materiaalcommissie. De materiaalcommissie heeft hier de middelen en materialen om de meest voorkomende schademeldingen en andere werkzaamheden te kunnen afhandelen.

De sociëteit

De sociëteit, ook wel paviljoen of clubhuis genoemd, is de plek waar je mederoeiers en instructeurs ontmoet. Niet alleen voorafgaand aan een instructiemoment, maar ook na afloop om gezellig na te praten. Bij mooi weer doen we dat op ons terras. In het weekend zorgen leden die bardienst draaien ervoor dat jij jouw drankje krijgt, maar doordeweeks is het meestal zelfbediening. We vertrouwen erop dat iedereen zijn drankjes contant of contactloos afrekent en dat er wordt opgeruimd (kopjes in de vaatwasser, terrasstoelen stapelen, et cetera).

In de sociëteit zijn ook kleedruimtes met toiletten en douches te vinden. In de kleedruimtes zijn kluisjes aanwezig om tijdens het roeien waardevolle spullen op te bergen. Er zijn geen privékluisjes, dus zorg na het roeien dat het kluisje leeg is en de sleutel in het slot zit.

De ergometerruimte

In de ergometerruimte staan ergometers (roeiapparaten), waarmee je jouw techniek en conditie kunt verbeteren. Zet tijdens de training het raam open voor een goede ventilatie; vergeet niet om de ramen na afloop weer te sluiten. Daarnaast is er de afspraak dat je na een ergometertraining het bankje, de handvatten en de ‘sliding’ schoonmaakt.

Discipline bij het gebruik van de faciliteiten

Om als leden goed gebruik te kunnen blijven maken van de faciliteiten, word van je verwacht dat je:

 • voorzichtig bent met het materiaal en dit na gebruik schoonmaakt;
 • na het schoonmaken van de boten en riemen de emmers leegt (hygiëne), doekjes uitspoelt en handdoeken op het droogrek hangt;
 • in de ergometerruimte de ramen open zet tijdens een training, een gebruikte ergometer schoonmaakt en na afloop de ramen weer sluit.
 • drankjes contant of contactloos afrekent;
 • alle gebruikte spullen opruimt (kopjes in de vaatwasser, terrasstoelen stapelen etc.);
 • de douche schoon achterlaat;
 • het gebruikte kluisje open laat;
 • de deur van de kleedkamer open laat om te luchten en het licht uitdoet wanneer je als laatste vertrekt.