Binnenschip web

Deze schipper ziet je niet!! Kijk regelmatig achterom en zorg dat je weg bent, aan stuurboordswal

Veiligheid


Veiligheid gaat boven alles. Onderschat het gevaar van onderkoeling niet. En een aanvaring met een tegenligger ligt altijd op de loer. Er zijn praktijkvoorbeelden die voor zich spreken. Daarom hebben we binnen de vereniging een aantal regels afgesproken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, niet alleen van het bestuur. Zo nodig spreken we elkaar hierop aan, natuurlijk op een vriendschappelijke manier. 


De regels

Bij de RRV geldt een verbod op uitvaren in het geval de omstandigheden voor roeiers en/of materieel potentieel gevaarlijk zijn. Roeiers en eventuele begeleiders dienen zich voor uitvaren ervan te vergewissen welke omstandigheden op het water worden verwacht voor de periode waarin zij op het water zijn. 

Roeiers die toch uitvaren, ondanks dat de omstandigheden voor hen gevaarlijk zijn, kunnen door het bestuur al dan niet tijdelijk worden ontheven van de roeibevoegdheid.

In ieder geval geldt een algeheel vaarverbod bij de volgende (weers-)omstandigheden (behoudens een ondertekende dispensatieverklaring):

  • Bij windkracht 6 Beaufort of meer (> 13 meter per seconde ofwel 46 km per uur) en/of wanneer er schuimkoppen op de Vliet staan;
  • Bij een watertemperatuur < 10 Cº (voor twee-bladige boten);
  • Bij een buitentemperatuur of gevoelstemperatuur < 0 Cº ;
  • Bij dichte mist als op waterhoogte vanbaf het vlot de bosrand op de overhoek niet zichtbaar is (500 meter);
  • Als er ijs ligt of ijsschotsen liggen op de Vliet of Benedensas;
  • Bij onweer of naderend onweer;
  • Bij bijzondere gelegenheden. Deze worden door het bestuur afgekondigd.

De Commissaris Roeien & Wedstrijden kan ook om andere redenen met betrekking tot veiligheid van roeiers een geheel of gedeeltelijk vaarverbod afkondigen. Alle roeiverboden worden aangegeven op de website.