Deel 2: onderstaand formulier alleen in te vullen als het een incident betreft (ongeval (bijna of geheel), aanvaring (bijna of geheel), een onvoorziene gebeurtenis).

Deel 2a: inventarisatie van feitelijke informatie

Omschrijving incident

Wat is er gebeurd? Wie zaten in de boot of boten? Wie stuurde (naam vermelden)? 

Stuur evt. een schetsmatige tekening v/d situatie. 

Waren er complicerende factoren? ( bijvoorbeeld hoge wal, stalen wal, etc. Wat waren de belangrijkste factoren die invloed hebben gehad op de afloop? )

 Deel 2b: interpretaties en meningen