Lidmaatschap3

Lidmaatschap


Geïnteresseerd in een prachtige buitensport? Maak dan kennis met onze vereniging en de faciliteiten. Dat kan bij voorkeur tijdens een van onze open dagen, die doorgaans worden georganiseerd in het tweede weekend van april. U kunt vrijblijvend een 'proefritje' maken in een van onze boten, uiteraard onder deskundige begeleiding. Trek makkelijke (platte) schoenen aan en lekker zittende kleding. 

  Aanmelden

Wilt u  lid worden van de Roosendaalse Roeivereniging dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Aspirant-leden met of zonder roei-ervaring kunnen zich aanmelden via een online aanmeldpagina of door het invullen van een aanmeldformulier en dit opsturen naar de ledenadministratie (via eitartsinimdanedel.[antispam].@roosendaalserv.nl of per post). Wilt u meer informatie vooraf over de instructielessen voor aspirant-leden zonder roei-ervaring, mail dan naar eitcurtsni.[antispam].@roosendaalserv.nl.

Voor nieuwe leden met roei-ervaring is het raadzaam contact op te nemen met de commissaris Roeien en Wedstrijden (neieor.[antispam].@roosendaalserv.nl) voor het bepalen van het instapniveau en het eventueel toekennen van roeibevoegdheden. Ook kunnen we u helpen met het vinden van roeiploegen, waarbij u uzelf zou kunnen aansluiten.

  Instructie programma

Meer informatie is ook te vinden op onze Open Dagen pagina.
 
Aspirant leden wordt via een instructieperiode van twee maanden de eerste beginselen van het roeien bijgebracht. De Roosendaalse Roeivereniging beschikt hiervoor over een team van enthousiaste, goed opgeleide instructeurs.

De instructieperiode start begin mei. Er wordt van uitgegaan dat u tweemaal per week kunt komen roeien. De tijdstippen en dagen bepaalt u in overleg met de instructeur.  Na deze instructieperiode beslist u of u lid wilt worden. Voor de instructie zijn geen bijzondere vaardigheden vereist. Wel moet u de zwemkunst machtig zijn. Voor de instructie periode betaalt u slechts  € 100 (jeugd € 50); als u besluit lid te blijven dan wordt dit bedrag verrekend met de resterende contributie voor het lopende kalenderjaar. In dat geval hoeft u geen verdere actie te ondernemen, de instructie gaat gewoon verder.

  Contributie

Leden betalen contributie. Deze is niet afhankelijk van het roeiniveau of van het aantal keren dat je per week roeit. We onderscheiden verschillende categorieën. De contributie bedragen zijn inclusief de verplichte bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en de Nederlandse Sportfederatie (NSF). 

Inschrijfgeld betaalt een lid eenmalig als hij/zij lid wordt. Personen die in de loop van het jaar lid worden, zijn in dat kalenderjaar de contributie verschuldigd gerekend vanaf de datum van aanmelding tot het einde van dat kalenderjaar. 

  Contributie 2021

Lidmaatschapsoort Leeftijd Contributiebedrag
A: Senioren vanaf 25 jaar € 309,00
B: Junioren 14 t/m 17 jaar € 207,50
C: Jeugd t/m 13 jaar € 167,00
S: Studenten 18 t/m 24 jaar € 225,00
E: Niet-roeiend vanaf 25 jaar € 89,50
X: Proeflidmaatschap Junioren t/m 17 jaar € 50,00
Y: Proeflidmaatschap Senioren vanaf 18 jaar € 100,00
Inschrijfgeld € 25,00
KNRB en NOC*NSF - bijdrage Senioren € 40,50
KNRB en NOC*NSF - bijdrage Junioren € 23,00

 


 


  Opzeggen lidmaatschap

We zouden het natuurlijk jammer vinden, maar het kan zijn dat leden op enig moment besluiten het lidmaatschap bij de Roosendaalse Roeivereniging te beëindigen. Hieronder wat informatie om de opzegging probleemloos te laten verlopen.

Reguliere opzegging
Het lidmaatschap van de Roosendaalse Roeivereniging is een jaarlidmaatschap met een verplichte betaling van de contributie; opzegging van het lidmaatschap van de Roosendaalse Roeivereniging dient te geschieden vóór 1 december (voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar) bij de ledenadministratie per e-mail: eitartsinimdanedel.[antispam].@roosendaalserv.nl of via de online opzegpagina.

Opzegging na de instructieperiode
Indien u na afloop van de instructieperiode besluit geen lid te worden, dan dient u dit binnen 1 maand na afloop van deze periode te melden bij de ledenadministratie per e-mail: eitartsinimdanedel.[antispam].@roosendaalserv.nl. Alleen de instructiekosten worden dan in rekening gebracht.

Nadat uw opzegging administratief is verwerkt, ontvangt u een opzegbevestiging van de ledenadministratie en is uw opzegging definitief.