Ledenportaal - mijn RRV-site

 

Contributie en Clubwerk

Leden van de Roosendaalse Roeivereniging betalen contributie voor een heel jaar. Ook betaal je een verplichte jaarlijkse bijdrage aan de KNRB. De bedragen hiervan kun je vinden op de website op de pagina Lidmaatschap.


Proeflidmaatschap

Aspirant-leden kunnen met een proeflidmaatschap meedoen aan de instructieperiode. Na twee maanden beslis je of je lid wilt worden:

  • Wil je geen lid worden na de basisinstructie, geef dat dan uiterlijk binnen één maand na de basisinstructie door via een e-mail naar eitartsinimdanedel.[antispam].@roosendaalserv.nl 
  • Wil je wel lid worden, dan hoef je niets te doen; het proeflidmaatschap wordt automatisch omgezet naar een lidmaatschap en instructie wordt voortgezet. De kosten van het proeflidmaatschap worden dan verrekend met de rest van de contributie voor dat jaar.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Word je in de loop van een jaar lid, dan betaal je dat jaar contributie vanaf de datum van aanmelding tot aan het einde van het kalenderjaar.

De contributie wordt geïnd in twee delen. Aan het begin van het jaar betaal je de helft van de jaarcontributie plus de KNRB en NOC*NSF-bijdrage. Een half jaar later betaal je de andere helft van de jaarcontributie.

 

Clubwerk

Bij de Roosendaalse Roeivereniging proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden doordat de leden zelf veel taken oppakken. Om de werkzaamheden te verdelen onder de leden, hebben we als vereniging Clubwerk ingesteld. Dit betekent dat van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij zich in een kalenderjaar 5 dagdelen (minimaal 15 uur) inzet als vrijwilliger voor de club. Van deze verplichting zijn junioren, studenten en leden ouder dan 75 jaar vrijgesteld.

Na het kalenderjaar bekijken we of iedereen hieraan heeft kunnen voldoen. Kun je niet aan dit Clubwerk voldoen? Dan brengt de vereniging een extra financiële bijdrage in rekening van 1/6 van de jaarcontributie.

Er zijn talloze commissies waarvan je lid kunt worden of die je kunt helpen bij hun activiteiten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de bijbehorende contactpersoon. Een laagdrempelige activiteit waarbij je met veel leden in contact komt en de vereniging goed leert kennen, is het draaien van een bardienst. Hiervoor kun je je opgeven bij de Barcommissie: barcommissie@roosendaalserv.nl

 

Opzeggen lidmaatschap

We vinden het natuurlijk jammer, maar je kunt besluiten om je lidmaatschap op te zeggen. Hou er dan rekening mee dat het lidmaatschap van de Roosendaalse Roeivereniging een jaarlidmaatschap is met een verplichte betaling van de contributie voor dat hele kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap doe je vóór 1 december (voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar) via het online formulier in het ledenportaal.  

Uitzondering hierbij is het proeflidmaatschap: als je beslist na twee maanden proeflidmaatschap om geen lid te worden, dan moet je dit uiterlijk binnen één maand na de basisinstructie doorgeven via een e-mail naar eitartsinimdanedel.[antispam].@roosendaalserv.nl