Communicatie KNRB 24 september

Geplaatst op 24-09-2020  -  Categorie: Corona  -  Auteur: Marc Gijsberts

Hierbij ontvangen jullie actuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot corona, het organiseren van evenementen en de toename van aanmeldingen bij de studentverenigingen.

Het afgelopen half jaar heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat roeiend Nederland andere manieren moest vinden om weer met de sport bezig te zijn. We bleven thuis en heel langzaam konden we het roeien weer ontsluiten. De jongere roeiers kregen eerst de ruimte om te roeien. Later mochten senioren roeien, eerst in éénpersoonsboten en wat later in meerpersoonboten. Ook topsport kon weer snel de training hervatten. Helaas moesten de roei-evenementen worden geannuleerd per half maart. Pas recent worden er weer (regionale) activiteiten georganiseerd.

Coronaprotocollen en lokale noodverordeningen.

Een handig hulpmiddel voor de sportwereld in tijden van corona is het NOC*NSF Sportprotocol; met behulp van dit protocol heeft de KNRB een roeispecifiek protocol opgesteld die verenigingen kunnen gebruiken voor het opstellen van hun eigen protocol. (Zie toolkit onderaan deze email.) Let op: De KNRB kan verenigingen niets verbieden of gebieden, maar adviseert om goed contact met de gemeente te onderhouden. Op elke vereniging wordt er rekening gehouden met corona. Hoe dat gebeurt is voor elke vereniging anders vanwege de unieke situatie van iedere vereniging. Het protocol van de vereniging en voor grotere activiteiten worden afgestemd met de lokale overheden aan de hand van de noodverordening.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-AmstellandRotterdam-Rijnmond, HaaglandenUtrechtKennemerland en Hollands Midden.  Het actuele advies van het NOC*NSF aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:  

·         Zorg ervoor dat er altijd -zeker op drukke tijden!- een coronacoördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.) 

·         ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex. Meldt dit bij hen door aan te melden of vraag hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden. 

Let op:
Op woensdag 23 september zijn er uitspraken gedaan door het kabinet dat er wellicht nog acht andere regio’s (
Brabant-NoordBrabant-ZuidoostGroningenGooi- en VechtstreekZaanstreek-WaterlandGelderland-ZuidFlevoland en Zuid-Holland-Zuid) op status ‘zorgelijk’ worden gezet. Dit is echter nog niet definitief bekend gemaakt en de maatregelen zijn ook nog niet concreet. De KNRB houdt verenigingen op de hoogte van de ontwikkelingen op de KNRB website of rechtstreek per e-mail bij grote veranderingen en / of mededelingen.

Wedstrijden en evenementen.
Het coronavirus zorgt ervoor dat het organiseren van roei-evenementen een uitdaging is. Sommige roei-ontmoetingen gingen niet door; anderen gingen door in afgeslankte vorm; anderen gaan nagenoeg in volle glorie door met extra voorzieningen. Onze ervaring is dat de activiteiten op het water -het roeien!- nauwelijks beperkend of bepalend zijn, maar de organisatie daaromheen: botenterrein, kleedruimtes, sociëteit des te meer. Als we de bewegingen daar versoberen en beperken kan er nog steeds gesport worden. En daar is grote behoefte aan.

We willen daarom de roeiwereld motiveren om kleinschalige regionale activiteiten te organiseren. Graag stimuleren we verenigingen om handen ineen te slaan om dergelijke lokale activiteiten te organiseren en tegelijkertijd de gezondheid van de roeiers de hoogste prioriteit te geven.

Een aantal voorbeelden:

1) Leren van elkaar: Voor het juniorenroeien wordt nu in verschillende regio’s in het land door verenigingen samen wedstrijden georganiseerd. We begrijpen dat dit spannend kan zijn en veel mankracht en organisatie vraagt. Een succesvol concept als de DiNho (District Noord Holland) wordt nu ook in andere regio’s gebruikt; er is veel overleg en de mogelijkheden en kansen ondanks corona worden regelmatig besproken.

2) Timeslots: Bij Coastalwedstrijden wordt gewerkt met aanwezigheidsbeperkingen per heat: roeiers zijn alleen welkom om de wedstrijd te varen en moeten daarvoor én daarna van het terrein zijn. Zo wordt het aantal bezoekers beperkt.

3) Verdelen van startplekken: Roeimarathons komen vaak langs verschillende roeiverenigingen. Diverse organisaties werken nu aan een plan voor opstapplekken bij al die verenigingen.

4) Kleinere schaal: Ondanks het feit dat Novembervieren geen doorgang vinden, kan het lokaal (met alleen Amsterdamse verenigingen) wel veilig georganiseerd worden. Welke verenigingen nemen samen de handschoen op om hún Novembervieren in hún regio te organiseren?

Een hulpmiddel hiervoor kan het document “Handvatten evenementen roeien” in de toolkit zijn.

De KNRB-commissies kunnen indien gewenst extra hulp bieden voor de verschillende doelgroepen. Voor de volledigheid hebben we ook de link naar het “Reglement voor Roeiwedstrijden” in de toolkit toegevoegd. Dit reglement wordt vaak geraadpleegd om vragen te beantwoorden met betrekking tot wedstrijden. 

Let op: Voor een groot aantal roeiers zullen de grotere wedstrijden niet meer plaatsvinden zoals ze normaliter gewend zijn. Daarom verzoeken we jullie het onderstaande te delen met jullie leden: Het samenkomen van grote groepen mensen heeft consequenties voor de organisatie. Niet alleen op het water, maar juist op het wedstrijdterrein en op de toegangswegen zal het beeld versoberen. Er zal geen publiek uitgenodigd worden. Ook langs het water (waar de wedstrijdorganisatie voor verantwoordelijk is) worden geen bezoekers verwacht. Er zullen restricties komen van het aantal begeleiders per team en bestuurders per vereniging. De wedstrijdorganisatie houdt contact met de veiligheidsregio en lokale handhavers. Het is dan ook van belang dat bestuursleden de website van de wedstrijdorganisaties in de gaten houden en dat een wedstrijdcommissaris tijdig de leden die de wedstrijd bezoeken instrueert. Het opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie zorgt ervoor dat een wedstrijd een grotere kans heeft om goed te verlopen en dat de roeisport vaker en langer dergelijke evenementen kan en mág organiseren. Blijf thuis als de aanwezigheid niet noodzakelijk is.

Toename aanmeldingen studentenverenigingen
Opvallend is de toename van het aantal  aanmeldingen bij .de studentenverenigingen. Deze toename heeft er voor gezorgd dat er circa 3000 studenten niet geplaatst kunnen worden. In gesprek met de NSRF en diverse KNRB commissies kwamen deze geluiden bij de vereniging weer ter sprake. Een uitdaging voor menig vereniging, maar ook een kans! Want wat nu als je die wachtlijst-leden wél weet in te lijven? Als oplossing voor de korte termijn geven we de suggestie om nauwer samen te werken met een naburige algemene vereniging. Zij hebben vaak veel boten, en vaak daluren waarop het minder druk is. Het loont om contact te leggen en samen te werken om te kunnen roeien en de instructie/wedstrijden te verzorgen.

Wanneer de problemen met het aantal roeiplaatsen/boten en botenloodsruimte al langer een uitdaging zijn kunnen verschillende KNRB-commissies hierin ondersteunen. Deze commissies zijn goed aan te spreken voor praktische richtlijnen die verenigingen kunnen volgen om hun vereniging efficiënter te maken. Schroom niet om contact te leggen met hen.

De commissie Infrastructuur biedt ondersteuning bij bouw- en verbouwprojecten (
infrastructuur@knrb.nl). Denk hierbij aan uitbreiding van de loods en afmetingen van stellingen.

De commissie Roeiwateren komt op voor de belangen van de roeisport ten aanzien van roeiwater, watergebruikers en waterrecreatie (roeiwateren@knrb.nl).

De commissie Nieuwe Verenigingen draagt bij aan het bevorderen, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven. Daarnaast adviseren zij verenigingen bij het streven naar groei (nieuweverenigingen@knrb.nl).

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin de vereniging ten minste 20% minder omzet had.

De tegemoetkoming is bestemd voor de doorlopende lasten van een vereniging. Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager, huurverplichtingen zijn hiervan uitgesloten.

Graag nemen we de gelegenheid om de verenigingen te informeren over de tegemoetkoming voor amateursportorganisaties:
Aanvragen kunnen sinds 22 september tot en met 11 oktober worden ingediend en de regeling staat nu ook open voor sportorganisaties die hun accommodatie in eigendom hebben, dat was eerder niet het geval. Het aanvraagformulier is te vinden via:  https://co.formulierdus-i.nl/taso/

Toolkit documenten:

1. Sportspecifieke protocol roeien
2. Handvatten evenementen roeien
3. Handboek Roeiaccommodaties - het handboek helpt verenigingen bij de nieuwbouw en verbouw van alle soorten roeiaccommodaties
4. Reglement voor roeiwedstrijden