Bestuurswisseling en verbouwing

Geplaatst op 21-04-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Stan Wulffaert

Tijdens de ALV van 20 april werd afscheid genomen van Kees IJzerman en Arnoud Fortgens respectievelijk als voorzitter en commissaris roeien. Hun functies werden onder algemene goedkeuring van de ledenvergadering overgedragen aan Henny Bron en Simone Voets. Marc GIjsberts kreeg de steun van de leden om zijn positie als tijdelijk secretaris definitief als secretaris te prolongeren voor een nieuwe bestuursperiode.

20170420 oud bestuur (Medium)De scheidend voorzitter, Kees IJzerman, blikte terug op een bestuursperiode van vier jaar, waarin veel is gebeurd. Het meest heugelijke wat hij aankondigde is dat de verbouwing met onmiddellijke ingang nu definitief kan starten. Het voorbereidend grondwerk is dus niet voor niets geweest! Voordat hij de voorzittershamer overdroeg aan Henny Bron, plaatste hij drie actieve leden in het zonnetje:

  • Alex van de Mortel voor zijn aanhoudende inzet voor het botenonderhoud.
  • Ingrid Meertens als de eerste coördinator ledencontactpersonen.
  • Jaap Roos (niet op foto) die enorm veel energie en tijd steekt in de begeleiding van ons jeugdlid Lars Kreiter.


20170420 scheidend voozitter (Medium)20170420 Ingrid Meertens (Medium)20170420  Alex van de Mortel (Medium)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kreeg Arnoud Fortgens veel lof toegezwaaid voor zijn grote inzet gedurende twee bestuursperiodes. Uiteraard kreeg Kees IJzerman ook zelf veel lof voor zijn rustige maar zeer betrokken bestuursstijl en de vele uren die hij in de vereniging heeft gestoken. Verder gaf tijdens de ALV de penningmeester, Ad Pot, toelichting op de financiële jaarcijfers 2016. Op basis van het oordeel van de kascontrolecommissie kreeg de penningmeester en het voltallige bestuur décharge voor de financiële aspecten van hun bestuursverantwoordelijkheid.

 

(Met excuses voor de wazige foto)

20170420 222344(0) (Medium)