Ledenvertegenwoordiging


De RRV heeft een systeem van ledenvertegenwoordigers. Op ieder  dagdeel  is er een ledenvertegenwoordiger als aanspreekpunt aanwezig voor de leden die op dat moment roeien. De coördinator ledenvertegenwoordiging onderhoudt de contacten met de ledenvertegenwoordigers. Ook deze coördinator is direct aanspreekbaar voor alle leden en lost eventuele problemen samen met de ledenvertegenwoordigers tijdig op.

Coördinator ledenvertegenwoordiging

De coördinator ledenvertegenwoordiging overlegt regelmatig met de coördinator van de instructiecommissie over hoe  de nieuwe leden zich binnen de vereniging ontwikkelen. Hij/zij volgt nieuwe leden na het voltooien van de beginnersinstructie. De coördinator houdt oog op leden die slechts incidenteel komen roeien  en mogelijk weinig contacten binnen de vereniging hebben. De coördinator helpt zo mogelijk bij het zoeken naar aansluiting binnen de vereniging. Samen met de ledenvertegenwoordigers  stimuleert de coördinator de leden om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de vereniging. Hij/zij brengt  regelmatig verslag uit aan het bestuur: als het over  algemene zaken gaat,  aan de voorzitter en wanneer het inhoudelijke kwesties betreft, aan de commissaris Roeien & Wedstrijden en de commissaris Vloot & Faciliteiten.


Ledenvertegenwoordigers

Op de dagdelen die aan hen zijn toegewezen, houden de ledenvertegenwoordigers contact met de leden.  Ze weten wie er regelmatig op hun dagdeel komen roeien.

Ze hebben inzicht in welke ploegen er zijn: vaste samenstelling, flexibiliteit (indeling van de boten naar gelang wie komt), hun leden, wanneer ze roeien en in welke boten, en wat het ambitieniveau van deze ploegen is.

De vertegenwoordigers houden verder voeling met individuele leden:

  • Voelen ze zich thuis, vinden ze aansluiting op de roeivereniging? Zouden ze zich verder willen ontwikkelen als roeier als ze de kans kregen?
  • Zouden ze  aan wedstrijden mee willen doen?
  • Zouden ze liever  wat recreatiever willen roeien?
  • Zouden ze zich meer willen inzetten voor de club en taken willen verrichten?
  • Vragen ze zich soms af waarom ze nog lid  blijven?
Dagen van de week 7 magneetjes

Leden Vertegenwoordigers

De ledenvertegenwoordigers en hun contact gegevens