Lustrum uitsnede

Commissies


Voor het uitvoeren van de vele verschillende werkzaamheden binnen de RRV zijn door het bestuur verschillende commissies in het leven geroepen. Deze commissies worden bemenst door groepen enthousiaste vrijwilligers. Denk je te beschikken over bepaalde capaciteiten die bruikbaar zijn in een van de commissies meld je dan aan bij de secretaris van de RRV (email: siraterces.[antispam].@roosendaalserv.nl) Het gaat hierbij om bijvoorbeeld schilderen, tuinonderhoud, horeca en evenementen.

Toercommissie

ToercommissieDe toercommissie stimuleert en organiseert het toerroeien binnen de vereniging. De commissie is je ook behulpzaam met deelname aan toertochten in  andere vaargebieden. Lees meer over het toerroeien elders op deze website.

Instructiecommissie

De instructiecommissie verzorgt de roeiopleiding van onze leden. Voor de beginnende roeier wordt de basisinstructie verzorgd, maar ook gevorderde roeiers die graag willen leren boordroeien, kunnen bij deze commissie terecht.

Contactpersoon: Joop van Hesteren

Sociëteits- en evenementen Commissie

De sociëteits- en evementencommissie zorgt voor het bemensen en bevoorraden van de bar, maar helpt ook mee met het organiseren van evenementen zoals de Suikerrace. Ook worden voor bedrijven, scholen en andere organisaties roeiclinics georganiseerd met een afsluitende BBQ. Vragen of suggesties, laat het weten via eissimmocrab.[antispam].@roosendaalserv.nl of neem contact op met een van de volgende personen:
Coordinator: Peer Claessens
Leden: Matty Jongmans en Trix Fischer
Beheer barrooster: Trix Fischer
Evenementen: William Peeters en Juan van de Vijver
Jeugdcommissie

De jeugdcommissie verzorgt binnen de RRV alle activiteiten voor de jonge roeiers. Zij geeft niet alleen instructie aan de jeugd, maar organiseert ook het roeikamp, de paas chocomeltocht, het galadiner, de intocht van Sinterklaas en een filmavond.

Contactpersoon: Liza van Velzen en Paul Gmelich

Jeugd 1

Commissie botenonderhoud

De commissie botenonderhoud is doorgaans actief op de dinsdagavond. De commissie coördineert en verzorgt het reguliere onderhoud van de vloot en voert (snelle) reparaties uit. Als je schade opmerkt of hebt veroorzaakt aan een boot, meldt dit dan z.s.m. via het inschrijboek op de website. De commissie kan dan direct in actie komen. Ben je handig? Dan ben je welkom om de onderhoudsploeg te versterken.

Contactpersoon: Wim Visker

Commissie communicatie

De commissie communicatie richt op de interne en externe communicatie van de vereniging. Nieuwtjes of kopij, graag met beeldmateriaal, aanleveren via communicatie@roosendaalserv.nl. De commissie stimuleert ook het gebruik van andere communicatiekanalen zoals de inzet van facebook. Ook zorgt de commissie er voor dat er regelmatig berichten over onze vereniging verschijnen in  de regionale media.

Contactpersonen: Camiel Volmer / Frank Boelen
Commissie gebouwen en terreinen

De commissie gebouwen en terreinen zorgt er voor dat de loods, het paviljoen en de aangrenzende terreinen er netjes uitzien. Regelmatig onderhoud is een absolute noodzaak. Van loodgieter tot elektricien en van stratenmaker tot schilder, iedereen kan hier zijn vaardigheden kwijt. De werkzaamhden worden vooral in het weekend uitgevoerd.

Contactpersoon: Wim Visker

Boten adviescommissie (ad-hoc)

De boten adviescommissie adviseert het bestuur in voorkomend geval over de aankoop van nieuwe boten.

Contactpersoon: Alex van de Mortel

Commissie ICT

De commissie ICT is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van e-Captain, pc's en wifi.

Contactpersonen: Marc Gijsberts of Rob van der Eerden
 

Commissie van beroep

De commissie van beroep oordeelt bindend in geval van beroep tegen een door het bestuur genomen besluit, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement. De commissie kan ook worden ingeschakeld voor "mediation" zaken om fricties binnen de vereniging op te lossen.

Contactpersoon: Simone Voets

Vertrouwenscontactpersoon

De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon ongewenste omgangsvormen aangesteld ter uitvoering van het Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011 – 2013 voor KNRB en Lidverenigingen, zoals vastgesteld op de Algemene vergadering KNRB d.d. 26 juli 2011.

Vertrouwenscontactpersoon: Robert Zegers (arts), mail: 56sregezr.[antispam].@yahoo.com