Bestuur


Net als iedere vereniging heeft de RRV een bestuur dat is gekozen door de leden. Namens de leden coördineert het bestuur de verenigingsactiviteiten en vertegenwoordigt het de vereniging naar buiten toe. Het bestuur wordt daarbij gesteund door tal van commissies samengesteld uit enthousiaste leden. Indien nodig ontwikkelt het bestuur nieuw beleid en leidt het nieuwe initiatieven in goede banen. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de leden. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (besloten item, eerst inloggen) kun je lezen wat er over de gang van zaken binnen de vereniging officieel is vastgelegd. Hieronder staat de samenstelling van het zittende bestuur en een korte omschrijving van hun taken.

Voorzitter

Wim Visker a.i.

d76196ed-9dba-4237-bc5a-925f56900be2

De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging. Hij/zij roept de bestuursvergaderingen bijeen, stelt de agenda daarvan vast en zit deze voor en zit de algemene ledenvergadering voor. Hij/zij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

Stuur een e-mail naar de voorzitter.


Secretaris

Marc Gijsberts a.i.

Marc Gijsberts

De secretaris is de eerste vice-voorzitter, hij/zij zorgt voor het bijeenroepen van de algemene ledenvergaderingen en is verantwoordelijk voor alle secretariële taken en de interne en externe communicatie.

Stuur een e-mail naar de secretaris.


Penningmeester

Rein van Duijvenbode

img-20220113-wa0001

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, de financiële verslaglegging en het opstellen van de begroting.

Stuur een e-mail naar de penningmeester.


Roeien/Wedstr.

Petra Seldenrath

petra

De commissaris roeien en wedstrijden is verantwoordelijk voor de organisatie van alle roeiactiviteiten, in het bijzonder de roei-instructie, het afroeien, het toerroeien en het wedstrijdroeien. Hij/zij is verantwoordelijk voor de wijze van riggering van de boten (scull of boord) en voor de toewijzing van boten voor specifieke doeleinden of specifieke doelgroepen.

Stuur een e-mail naar de commissaris roeien.


Vloot & Faciliteiten

Wim Visker

img-2403

De commissaris vloot en faciliteiten is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderhoud van de boten en het bijbehorend materiaal, de inrichting, de indeling, het onderhoud, de verbouw en de eventuele (gedeeltelijke) nieuwbouw van de gebouwen, de inrichting en het onderhoud van het terrein, en het onderhoud en de eventuele vervanging van de vlotten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de aankoop en het afstoten van boten en bijbehorend materiaal.

Stuur een e-mail naar de commissaris vloot en faciliteiten.